måndag 17 mars 2008

Ris och ros

Styrelsemöte idag. Mer förvirrade diskussioner om internetpublicering och juridik. Framförallt är det bilder och illustrationer i avhandlingar, artiklar och uppsatser som ger huvudbry. Eftersom lagstiftare av förklarliga skäl främst intresserar sig för upphovsrättsliga problem ur ekonomisk synvinkel är det upplagt för en totalkollision med forskarvärlden inom en snar framtid - att det inte skett tidigare beror nog på att alla håller huvudet lågt och hoppas undgå upptäckt. Om jag vill publicera en artikel som innehåller en bild/illustration/diagram från ett annat vetenskapligt verk så ska jag helst be om tillstånd. Men om sagda forskare befinner sig på okänd ort i Polen eller Sri Lanka och e-postadress inte kan luskas fram?

Det mest absurda med situationen är att referering är hårdvaluta inom forskarvärlden. Ingen av oss får någonsin betalt för att skriva en artikel, det är knappt att man kan ta av sin egen lön och göra det på arbetstid. Det finns inga monetära intressen hos forskaren att låna en bild. Däremot kan lånet om det medföljs av en tydlig referens vara den bästa sortens betalning för upphovsforskaren. Särskilt när allt fler sökmotorer listar hur ofta man blir refererad och omnämnd i andra forskares verk. När jurister då slår in dörren och börjar vifta med upphovsrätten blir situationen absurd. När man betänker att detta förfarande aktivt hindrar forskning och jämförande analyser blir det än värre - rent kontra-produktivt.

Om det gäller ett kommersiellt verk utgivet på förlag som tjänar pengar så kan det vara berättigat att kräva ersättning från skribenten. Men om det gäller en text publicerad i vetenskapligt forum, utan ersättning eller hopp om inkomst hos författaren, där tidskriften i sig säkerligen inte ens går runt ekonomiskt utan behöver stöd från stiftelser, när syftet är att främja och utveckla vår kunskap om ett ämne, då borde det stå fritt fram för att återreproducera bilder så länge som referensen är tydlig. Ska vi verkligen bakbinda forskningen nu när den för första gången i världshistorien är på väg att faktiskt kunna kallas både demokratisk och global?! Bara för att penningkåta jurister och överkänsliga konstnärer väljer att tolka det som ett direkt hot mot deras kontroll och inkomst?

Journalister har viss specialskriven lagstiftning som rör deras rätt att återge information (t ex personinformation utan givet tillstånd), det är dags att universitet, högskolor och forskningsinstitut också får egna lagbalkar för att förhindra extrem hysteri bara för att det där läskiga Internet dykt upp. Jag ska lägga ut samtliga av mina bilder och illustrationer på nätet med tillstånd för samtliga att använda sig av det i vetenskapligt syfte, så länge som de hänvisar till källan. Skulle en enda välja att göra det kommer jag att känna att jag uppfyllt min forskargärning - även om de är kritiska till min forskning.

Dagens ros till Magtoys som tillverkar dockor som säger "pappa". Nej, årets hedersutnämnande faktiskt. Från alla oss som börjar bli hjärtligt trötta på könssegregerade leksaksaffärer på 2000-talet.


Andra bloggar om: , , , , , , ,

3 kommentarer:

surtAnt sa...

Låter som en bra docka. Pappa!

Malin Sandström sa...

Väl rutet. Upphovsrättsröran kring vetenskapligt material är synnerligen frustrerande.

Mathias Klang sa...

Problemet med att behöva tillstånd till att återpublicera är till och med mer komplicerad än så.

Ofta har författarna skrivit under avtal med förlagen där författarna ger bort sina ekonomiska rättigheter. Om detta har skett så behöver ni inte be författarna om råd men man måste be förlaget om tillstånd.

Flera förlag har dock redan gått med i samarbeten som ger flera rättigheter. Och en annan viktig lösning är Open Access tidskrifter.