torsdag 23 augusti 2007

Sabotera arbetsplatsen. Chefsteknik 5p, Del 2

Dags för del 2 i vår distanskurs om hur Du som chef kan sabotera arbetsmiljön och knäcka dina medarbetare psykiskt med små enkla medel, som garanterat inte är juridiskt fällande. Lycka till!

Moment 1

Moment 2: Söndra och Segra. Skapa hierarkier mellan typer av anställda

  1. Det är skillnad på skit och skit – se till att din arbetsplats reflekterar detta genom att tydligt gradera olika sorters anställda i mån av osynlighet.
  2. Hierarkisering innebär inte bara att olika anställda har olika grad av ansvar och inflytande – det är bara normalt. Hierarkier ska resultera i att vissa grupper måste inse hur ovidkommande de är för arbetsplatsen, de får fortsätta existera endast p.g.a. Din goda vilja.
  3. Rangordna alla personer efter en skala som relaterar till vilket inflytande de kan ha på Din fortsatta karriär. Medarbetare som kan främja din fortsatta karriär genom att tala gott om dig i viktiga sammanhang ska strykas medhårs.
  4. Övriga kan strykas ur medvetandet. Poängtera detta genom att aldrig ha koll på vad deras arbetsuppgifter är och vilka färdigheter de har. Se lika förvånad ut varje gång någon upplyser dig om att de faktiskt har kompetens inom ett specifikt område.
  5. Medarbetare vars främsta insats är att faktiskt producera och utveckla det institutionen/myndigheten/företaget är till för, måste vid upprepade tillfällen få klart för sig att de är ett knappt nödvändigt ont, helt utbytbara, samt tillåts närvara endast tack vare Din goda vilja.
  6. Få gärna de mest närande medarbetarna att se sig själva som de mest tärande. Detta kan fixas genom att skapa poster i budgeten så att det verkar som de kostar pengar, men inte bidrar med något. Se till att dölja dina egna administrativa kostnader i deras poster.
  7. Se till att hierarkin inte är helt och hållet detsamma som yrkeskategorier – det kan leda till myteri. Välj ut enstaka individer som ges fördelaktig behandling och vars önskemål uppfylls med kort varsel, såsom bra arbetsrum, datorutrustning, utgifter bekostade, viktiga uppdrag etc.
  8. Den ilska och det missnöje denna behandling kan resultera i ska bemötas med antingen likgiltighet (”tyvärr är bestämmelserna sådana…”) eller patroniserande godmodighet (”när du varit i branschen lika länge som jag…”).

Andra bloggar om: , , ,

Inga kommentarer: