tisdag 21 augusti 2007

Försämra arbetsplatsen! Kurs i chefsmetodik 5p

Är Du också chef eller ansvarig för en arbetsplats - inom universitet, statlig verksamhet eller näringslivet? Vill Du veta hur Du enkelt försämrar arbetsplatsmiljön, minskar effektiviteten, kväver kreativiteten och skapar håglösa, bittra och cyniska medarbetare utan att riskera åtal i domstol eller avsked?
Följ då denna enkla distanskurs som i en kort tematisk serie lär dig alla knep du behöver. Med lite övning kommer Du snart ha skapat en arbetsplats där Du slipper anstränga dig, ta konflikter eller stå ut med att andra äras för goda arbetsinsatser. Du har ju trots allt lön och anställningstrygghet - vem behöver mer?

Moment 1: Undvik i det längsta att fatta beslut eller förändra rådande praxis

  1. Så fort det kommer krav på förändring, planering eller målsättning, tillsätt arbetsgrupper och utredningar
  2. Var lite vag med vad gruppen ska arbeta mot för mål. Använd svepande programförklaringar, men inte specifika uppdrag som t ex ”ny struktur på hemsidan”, ”höstens kursutbud”, ”projektansökan till XX” osv. Besluta aldrig datum!
  3. Se till att ovan nämnda arbetsgrupper saknar tid och medel att verkligen ta itu med problemen, samt mandat och befogenhet att genomföra de förslag de ändå kan hamra fram.
  4. Fyll arbetsgrupperna med tillräckligt många personer för att göra dem ohanterliga, eller om personal saknas, fyll dem med mycket motstridiga viljor under devisen ”alla ska få sin röst hörd”. Se gärna till att den mest seniora deltagaren är motståndare till all förändring.
  5. Var evigt positiv och uppmuntrande, på så sätt kan du undvika i det längsta att medarbetarna inser att det bara är ett spel för gallerierna, vilket kan leda till protester.
  6. Försök glädja alla – du riskerar alltid att hamna i konflikt med någon om beslut tas, så lyssna på alla, håll med alla och peka aldrig med hela handen.
  7. Se framförallt till att det inte finns strukturer och rutiner för att genomföra förändringar på arbetsplatsen.
  8. Presentera arbetsgruppens resultat på styrelsemötet, men undvik nogsamt att klubba igenom ett enda beslut innan alla i styrelsen fått se över och betänka förslagen – du vet att detta kommer fördröja processen länge nog att det är läge att instifta en ny arbetsgrupp när tålamodet till sist tryter hos medarbetarna.
  9. Om ett beslut fattas, se till att förhala tills efter en större utomstående utredning är genomförd (varefter förutsättningarna ändå ändrats), eller klubba ett till beslut som omedelbart omöjliggör det förra.
  10. Om ett beslut mot all förmodan klubbas igenom, följ aldrig upp det för att se till att de som berörs verkligen efterlever det nya systemet. Ingen medarbetare får någonsin uppleva konsekvenser av att ha ignorerat bestämmelser eller arbetsrutiner.

Andra bloggar om: , , ,

1 kommentar:

Jenny Maria sa...

Du är jätterolig och träffande!

Jag postade den här till min Facebook - hoppas det gick bra?