onsdag 29 augusti 2007

Bloggen 10 år - om mytisk början och bloghat

Tydligen fyller blogging 10 år i år. Eller inte. Eftersom fenomenet hade sin start inte i ett stort företagsprojekt, utan i många olika individers aktiva användning av internet, så är "början" delvis en utdragen och förvirrad process.

Om detta, och om journalisters ofta felaktiga och introverta uppfattning om vad bloggning är, kan man läsa i en mycket bra artikel av Scott Rosenberg i dagens Guardian.

Framförallt är bloggandet som fenomen extremt intressant ur en sociologisk synvinkel. Hur teknologi och kultur påverkat och drivit på varandra, fram och tillbaka. Och hur fel det kan bli när man försöker utvärdera något liknande ur sin egen snävt definierade intressesfär.

Andra bloggar om: , ,

Inga kommentarer: